BLC Chialin “Shinshu” (Tân Thị)

180.000

Cat tem hoa to, thơm
Cây trưởng thành to khoẻ

Danh mục:

Thông tin bổ sung

Size

Lớn