Blc. Mahina Yahiro ‘Ulli’

180.000

Cattleya tem hoa to & thơm
Cây trồng thuần

Danh mục:

Mô tả

Cattleya tem hoa to & thơm
Cây trồng thuần