Rlc. Ploenpit Golden Delight

180.000

Cattleya tem hoa to, thơm, size hoa đạt 18 tới 20cm.
Cây trưởng thành khoẻ đẹp đang lên măng mới

Danh mục: