Taiwan Fantasy

250.000

Cattleya tem đài loan hoa chùm
Cây trưởng thành nhiều thân

Danh mục:

Mô tả

Cattleya tem đài loan hoa chùm
Cây trưởng thành nhiều thân